Testimonials

Charity Dabalos

Livelihood Beneficiary

Dati nasa bahay lang ako pero ngayon ay nangangasiwa na sa Garments Production.

Ngayon ang aming mga gamit pantahi ay ginagamit na rin namin para makagawa ng safety vests na binibili ng SRMI. Nagtatahi din kami ng mga uniform sa mga scholars nila kaya halos lahat ng aming mga produkto ang SRMI ang bumibili.

Malaki talaga ang naitulong ng dahil napagaaral ko ang aking anak sa high school.