Testimonials

Elmer P. Jerita

Captain Barangay, La Fraternidad, Tubay

Dati akong anti-mining pero nang makita ko ang kabutihan ng SRMI dahil ako mismo ay nakapasok at nakapagtrabaho doon, nagbago na ang aking pananaw.

Tatlo kaming magkakapatid na dating nasa abroad at malayo sa pamilya. Nung dumating ang SRMI, umuwi nalang kami at nagkatrabaho pa dito.

‘Gaya dati, talagang naghihirap ang mga tao, hindi halos sila makabili ng bigas. Mahirap pa sa walang-wala kasi kung ano makuha namin sa dagat, yun lang ang pagkasyahin namin. Pagkatapos ng isang kainan, maghanap nanaman. Noong mga bata pa kami, mapilitan kaming magtrabaho sa dagat. Pero ngayon kaya na naming bilhin ang mga gusto namin. Salamat sa pagdating ng SRMI.