Testimonials

Giovani Pioco

Barangay Captain, Sta. Ana, Tubay

Dati ang mga tao sa aming barangay, nag-iigib lang ng tubig sa mga ilog at sa iba’t ibang deep well kaya ang mga kabataan ma-late sa pagpunta sa paaralan. Ang SRMI, through SDMP, 2.3million ang ibinigay sa barangay namin para sa patubig. Ginawang level 3 na ang patubig. Ang advantage ay nasa bahay na ang tubig. Ang mga tao at mga anak nila ay hindi na ma-late sa pagpasok.