Testimonials

Pedro Ata

Tricycle Driver & President of Tagmamarkay Small Scale Farmers’ Association

Humingi kami ng assistance para mapalago ang aming pagpapalaki ng mga baboy. Binigyan kami ng SRMI ng panggawa ng mga pigpen kaya kada linggo may kakatayin na kaming baboy na aming nilalako sa aming barangay at sa mga karatig bayan.

Dati ang aming mga miyembro ay di marunong mag-process ng karne, kung may sobra at hindi naibenta, paghahatian nalang namin, hindi na namin mapagkakakitaan. Tinulungan din kami ng SRMI na makalapit sa DTI at binigyan kami ng mga gamit para sa meat processing. Ngayon ay gumagawa na kami ng longganisa at tocino.

Malaki ang naitutulong ng kumpanya sa amin. Nakapagbigay sila ng sapat na hanapbuhay.