Testimonials

Regine Amatus

SRMI college scholar

Dati nahihirapan ako kung makapag-aral ba ako ng kolehiyo. Nagpapasalamat ako dahil ang SRMI ay tumutulong sa aking pag aaral. Kung wala siguro ang SRMI, hindi ako makapag-aral dahil nahihirapan ang aking ama sa gastusin dahil si Papa na lang ang nagsusuporta sa akin.

Ngayon na nandito na ang SRMI, gumaan ang aking pag aaral dahil tinulungan nila ako. Nagbibigay sila pati na ng mga allowances every month at pangtuition. Wala na kaming poblema.

Dahil sa tulong nila, siguro magiging ganap na akong forester balang araw.