Testimonials

Israel Manlicmot

Loading supervisor, SRMI

Nagsimula ako sa SRMI noong 2006 bilang spotter. Nakita ng kumpanya ang potensyal sa akin sa trabaho. Sa sipag at tyaga, naangat ako sa loading supervisor. Ngayon ang nangyari medyo umangat ng konti ang buhay namin.

Pag sa ibang kumpanya, hindi ako matanggap kasi wala akong natapos. Nagbigay ng pagpapala ang Diyos, dumating ang SRMI.

Nakita namin na kung wala ang SRMI mahirap pa rin kami dito. Kasi noon ang trabaho namin, kumuha ng kahoy sa bundok. Ngayon kami na ang tiga-bili. Nakapagtrabaho na kami sa SRMI.